Úvod / Výroba

Výroba

OTRYSKÁVANIE

Na otryskávanie používame kabínovú otryskávaciu linku od firmy Rősler

Otryskávame s nerezovým médiom veľkosti 0,15 - 0,46mm

Maximálny rozmer obrobku je 1300 x 1800 mm